Έπιπλο Πλοίου

Η επίπλωση πλοίων αποτελεί έναν από τους τομείς εξειδίκευσης της MODplus. Κατά τον σχεδιασμό και κατασκευή, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και κανονισμοί πλοίων λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και συνδυάζονται αρμονικά με την αισθητική.

Foivos

Mistral